Wat is cultuurgebaseerd onderwijs?

 

Cultuurgebaseerd Onderwijs (CGO) is een didactisch concept dat zinvol, levensecht en attractief onderwijs biedt, waarbij de individuele leerling centraal staat en het initiatief niet meer alleen van de docent uitgaat. Kunst en cultureel erfgoed zijn het vertrekpunt van het leren. De vakken worden vaak thematisch aangeboden, hierbij wordt gezocht naar een betekenisvolle samenwerking tussen vakken. De thema’s komen uit de dagelijkse werkelijkheid en sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen. Waar mogelijk brengen leerlingen onderwijstijd door in de omgeving van de school en bij instellingen op het gebied van cultuur, kunst, media en erfgoed.

 

Cultuurgebaseerd onderwijs is ontwikkeld door het Johan de Witt College te Den Haag. De docenten van deze school zijn op hun beurt geïnspireerd door de aanpak van de New York City Museumschool. Inmiddels zijn de succesvolle ervaringen met CGO overgenomen door andere scholen en lerarenopleidingen. Zo wordt op het Dalton College Den Haag cultuurgebaseerd onderwijs uitgevoerd en op het Utrechtse Amadeus Lyceum vormt CGO het uitgangspunt voor een groot deel van het curriculum.

Een bijzonder aspect van CGO is dat scholen en culturele instellingen samenwerken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs. Er wordt expertise uitgewisseld: zo ontwikkelen docenten en educatief medewerkers van culturele instellingen samen opdrachten en geven workshops aan leerlingen. Ook kunnen presentaties of beoordelingen plaats vinden in een theater of museum.

 

Voor de leerlingen betekent CGO een uitdagende en motiverende manier van leren: ze gaan op onderzoek uit en dit gebeurt ook buiten de muren van het klaslokaal.